Řešíte podobné problémy jako naši klienti?

Superdiskont

Vilém Pokorný

Finanční manažer

“Se společností HV Group spolupracujeme již třetím rokem. Spolupráce je to jednoduchá, spolehlivá, přehledná a rychlá.
Zrevidovali a zkonsolidovali veškeré pojistné smlouvy (auta, majetek, podnikaní i odpovédnost), dali nám vybrat z několika možných variant, sjednotili data vyročí pojištění a v připadě pojistné udalosti se nejenom postarají o veškerou součinnost s pojišt’ovnou, ale také průběžně informují o aktuálním stavu jednotlivých případů. Z naší strany se jedná o výrazný úbytek nepřijemné administrativy.”


Ing. Miroslav Abraham

prokurista APASON s.r.o

“Se společností HV Group, s.r.o. spolupracujeme k naprosté spokojenosti již více než 3 roky. V rámci tohoto relativně krátkého období jsme v návaznosti na skvělou komunikaci, ochotu a špičkové poradenství zcela vyměnili všechny dodavatele pojišťovacích služeb pro naši flotilu vozidel a soubor nemovitostí ve prospěch společnosti HV Group, s.r.o.

S ohledem na vynikajicí služby jsme dokázali uspořit řadu finančnich prostředků a eliminovali pro naši podnikatelskou činnost nadbytetnou administrativu tykající se pojištění movitého i nemovitého majetku. Dali jsme společnosti HV Group, s.r.o. plnou důivěru a tohoto rozhodnutí nelitujeme.

Společnost HV Group, s.r.o. dále doporučujeme zcela s čistým svědomím i všem potenciálním klientům.”

13.11.2018 v Praze


Naši hlavní partneři – celkem pro Vás vyjednáváme lepší pojistné podmínky u 18 pojišťoven

AllianzKooperativaUniqa pojišťovna

Kontaktovat mě můžete na mobilu 603 522 706, emailu petr.sach@hvgroup.cz nebo si rezervujte videohovor 📅


Chceš se přidat? Přečti si jak pracuji.


Petr Šach, HV group, s.r.o.